BIẾT DÙNG TIỀN MỚI LÀ TRÍ TUỆ - Đại sư Tinh Vân

Ngày đăng: 25.02.2019 22:40

Tiền bạc giống như nước, phải lưu chuyển mới phát sinh đại dụng. Nước không lưu chuyển là nước tù đọng, là nước chết không hữu dụng. Tiền nếu ta khéo xài sẽ đem đến lợi ích chung..

Do vậy mà tôi nghiệm ra: Phải biết dùng tiền cho thật sáng suốt! Và cách dùng tiền tốt nhất là, xài thế nào để giúp mọi người có được phúc lạc bất tận, có của báu xài hoài không hết… thế thì phải đầu tư giúp họ hiểu Phật pháp, để họ đem pháp Phật ứng dụng vào đời sống, có vậy mình mới hưởng thú vui dùng tiền.

Và tôi thấm thía sâu sắc rằng: “Có tiền, là phúc báu, song biết dùng tiền mới là trí tuệ”

BIẾT DÙNG TIỀN MỚI LÀ TRÍ TUỆ - Đại sư Tinh Vân

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^