CÂU CHUYỆN NHÂN QUẢ - HT. Hư Vân

Ngày đăng: 25.03.2020 08:53

Năm 1945, tôi đang giảng kinh tại núi Long Hoa thì bốn huyện trong phủ Đại Lý bị nạn động đất kinh hồn. Nhà cửa, phòng xá, thành quách đều bị sập đổ. Trong cơn địa chấn, đất rung chuyển, lửa cháy ngùn ngụt tràn lan..

Người người tranh nhau chạy thoát mạng, thì dưới chân đất bỗng nứt ra, làm họ bị lọt xuống mắc kẹt trong đó, họ cố hết sức trèo lên nhưng vừa ló được cái đầu thì đất liền khép lại, cắt đầu đứt lìa thân thể họ, nằm mắc lại trên đất. Cảnh tượng hãi hùng như địa ngục lửa thiêu, thật rất thê thảm, không dám nhìn xem.

Trong thành có khoảng mấy ngàn hộ dân tử nạn gần hết, sống sót rất ít. Trong đây, có hai tiệm vàng của hai gia đình: tiệm Vạn Xương của họ Triệu và tiệm Trạm Nhiên của họ Dương. Khi lửa cháy đến nhà của hai gia đình này thì tự tắt. Chỗ họ ở chưa hề bị hư hoại vì nạn động đất. Trong mỗi gia đình, có trên mười người nhưng tất cả đều bình an vô sự.

Nguyên do là hai họ này, đời đời ăn chay niệm Phật và hay làm phước bố thí nên mới chiêu cảm được quả lành hi hữu như vậy. Ai biết chuyện cũng đều xúc động.

(Trích Hư Vân Niên Phổ)

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^