CHÓI LÒA NGHỊ LỰC - Thiền sư Nhất Hạnh

Ngày đăng: 18.10.2020 21:22

Hình bóng của người Tăng Sĩ phải là hình bóng của một Long Thọ, một Huyền Trang, một Vạn Hạnh, đời sống thì đạm bạc, gian khổ, ý chí thì vững chắc như kim cương, đức độ thì khiêm cung, nhẫn nhục, hạnh nguyện thì rộng lớn như sóng biển..

Người xuất gia phải có đôi mắt sáng chiếu niềm tin, chói loà nghị lực .

Người xuất gia phải có nụ cười bất diệt khinh thường khổ đau. Có như thế mới làm hiển lộ chân tướng sáng rỡ của đạo Phật. Mà muốn được như thế, điều thiết yếu trước tiên là nhận thức được thực trạng khổ đau, sống trong khổ đau, luyện mình thành sắt thép.

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^