Ngày 4/8/2021 7:11:07 AM.
Khóa tu tuổi trẻ An Nhiên Từng Phút Giây lần thứ 20, kỷ niệm 10 năm tổ chức khóa tu sẽ diễn ra tại chùa Huệ Viễn tỉnh Đồng Nai...
Ngày 4/8/2021 7:04:16 AM.
Chùa Huệ Viễn kính thông báo đến quý Phật tử lịch tu học tháng ba năm Tân Sửu....
Ngày 3/9/2021 2:58:20 PM.
Chùa Huệ Viễn kính thông báo lịch sinh hoạt tu học tháng 02 năm Tân Sửu như sau...
Ngày 2/8/2021 3:52:01 PM.
Mỗi ngày thân, miệng, ý tạo nghiệp lành thì mỗi ngày đều tốt lành, cho đến mỗi tháng, mỗi năm đều như vậy...
Ngày 1/20/2021 11:10:27 AM.
Chùa Huệ Viễn kính thông báo lịch sinh hoạt tu học tháng 12 năm Canh tý...
Ngày 12/22/2020 10:15:06 PM.
Vì sự an toàn sức khỏe cho các bạn trẻ và mọi người, cùng đồng hành trong việc phòng chống dịch bệnh, chùa Huệ Viễn cùng quý chư Tôn đức trong BTC thông báo tạm ngưng tổ chức Khóa tu tuổi trẻ “An Nhiên Từng Phút Giây” lần thứ 20...
Ngày 12/12/2020 9:16:43 PM.
Chùa Huệ Viễn kính thông báo lịch sinh hoạt tu học tháng 11 năm Canh Tý...
Ngày 11/17/2020 4:38:37 PM.
Chùa Huệ Viễn kính thông báo đến quý Phật tử lịch tu học tháng chín năm Canh Tý 2020......
Ngày 10/26/2020 10:44:16 AM.
Chùa Huệ Viễn kính thông báo đến quý Phật tử lịch tu học tháng chín năm Canh Tý 2020......
Ngày 10/7/2020 12:21:23 PM.
Chùa Huệ Viễn kính thông báo đến quý Phật tử lịch tu học tháng tám năm Canh Tý 2020......
Ngày 6/26/2020 1:38:44 PM.
Chùa Huệ Viễn kính thông báo đến quý Phật tử lịch tu học tháng năm năm Canh Tý 2020......
Ngày 5/25/2020 9:10:07 AM.
Chùa Huệ Viễn kính thông báo đến quý Phật tử lịch tu học tháng tư (nhuần) năm Canh Tý 2020.....
^