Ngày 1/11/2018 4:22:40 AM.
chùa Huệ Viễn thông báo lịch sinh hoạt tu học tháng 12 năm Đinh dậu....
Ngày 12/16/2017 8:17:56 PM.
Chùa Huệ Viễn trân trọng kính thông báo!...
Ngày 11/23/2017 12:30:57 PM.
...
Ngày 9/6/2017 8:23:05 PM.
LỊCH TU HỌC THÁNG 8 ÂM LỊCH (ĐINH DẬU) - Tụng kinh Vô Lượng Thọ: 5/8 âl (24/9/2017) - Phóng sanh: 12/8 âl (1/10/2017) - Vui hội trăng Rằm: 15/8 âl (4/10/2017) - Niệm Phật một ngày: 26/8 âl (15/10/2017)...
Ngày 8/12/2017 11:56:18 AM.
Chùa Huệ Viễn kính thông báo lịch sinh hoạt tu học tháng 7 năm Đinh dậu...
Ngày 7/17/2017 5:25:55 PM.
Chùa Huệ Viễn kính thông báo lịch sinh hoạt tu hoac tháng 6 nhuần (Đinh Đậu-2017)....
Ngày 6/11/2017 12:18:04 PM.
LỊCH TU HỌC THÁNG 6 ÂM LỊCH (ĐINH DẬU) Chùa Huệ Viễn kính thông báo đến quý Phật tử lịch tu học tháng 6 Âm lịch năm Đinh Dậu...
Ngày 5/31/2017 7:19:20 AM.
...
Ngày 4/18/2017 6:45:55 PM.
...
Ngày 3/25/2017 8:46:49 PM.
* 02/04/2017 : Cúng dường trai phạn tại Chùa Dược Sư ( Đại Ninh - Lâm Đồng) * 09/04/2017 : Niệm Phật 1 ngày * 16/04/2017 : Phóng sanh...
Ngày 3/12/2017 9:56:05 PM.
- 05/03/2017 – 08/02 Al: Tụng kinh Vô Lượng Thọ - 12/03/2017 – 15/02 Al: Niệm Phật một ngày - 19/03/2017 – 22/02 Al: Phóng sanh...
^