PHÁP HỘI PHÓNG SANH - THÁNG 9 NĂM CANH TÝ

Ngày đăng: 16.11.2020 19:39

Chúng ta bỏ tiền mua chuộc mạng sinh vật để phóng sinh là chúng ta đã bố thí tiền tài, cứu sinh mạng chúng sinh trong khổ nạn nguy cấp và lo sợ là chúng ta bố thí sự vô úy. Vì sinh mạng chúng sinh Quy y và niệm Phật cho chúng là bố thí pháp. Trong hạnh phóng sinh gồm bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy đều đầy đủ, nên công đức phóng sinh là trên hết.

Cá chậu, chim lồng muôn vạn kiếp

Chịu ngàn thân khổ bởi si mê.

Nay được Phật quang soi dẫn lối

Từ nay thoát kiếp nẻo luân hồi!

Trong Liên Trì Cảnh Sách có nói: “Phóng sinh đầy đủ công đức không thể nghĩ bàn. Chúng ta bỏ tiền mua chuộc mạng sinh vật để phóng sinh là chúng ta đã bố thí tiền tài, cứu sinh mạng chúng sinh trong khổ nạn nguy cấp và lo sợ là chúng ta bố thí sự vô úy. Vì sinh mạng chúng sinh Quy y và niệm Phật cho chúng là bố thí pháp. Trong hạnh phóng sinh gồm bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy đều đầy đủ, nên công đức phóng sinh là trên hết.”

Vì lẽ trên nên sáng hôm nay, ngày 08.11.2020 (nhằm ngày 23/9 năm Canh Tý), Thầy Thích Pháp Đăng – Trụ trì chùa Huệ Viễn (huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) đã tổ chức Pháp hội phóng sanh nhằm giúp cho quý Phật tử thực hành việc thiện, tăng trưởng đạo tâm, nuôi dưỡng hạt giống từ bi, thương người, thương vật. Pháp hội phóng sanh diễn ra trong sự trang nghiêm, thanh tịnh hòa với tiếng niệm Phật của đại chúng. Lễ phóng sanh thành tựu trong niềm hoan hỷ của mọi người.

Sau đây, vài hình ảnh được ghi nhận:

 

 

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^