PHÁP HỘI PHÓNG SANH THÁNG 10 MẬU TUẤT

Ngày đăng: 02.12.2018 21:53

Đại sư Ấn Quang nói: “Xưa nay những bậc đại thánh đại hiền, không ai là không từ bỏ sự giết hại, thực hành phóng sinh, xem đó như phương cách để xoay chuyển, ngăn cản khuynh hướng giết hại của người đời, nhằm vun bồi quả phúc, làm nền tảng cho việc chấm dứt nạn đao binh, để người người cùng được vui hưởng tuổi trời..

Người xưa có nói: “Muốn biết vì sao thế gian, Triền miên binh lửa, ngút ngàn nạn tai, Hãy nghe vang vọng đêm dài, Tiếng kêu thảm thiết vạn loài sinh linh”.

Lại cũng dạy rằng: “Muốn cho thiên hạ thái bình, Phải ngưng ăn thịt chúng sinh các loài”.

Cho nên có thể biết rằng, việc giữ giới không giết hại và thực hành phóng sinh chính là phương thức cứu đời tốt nhất, nhổ tận gốc rễ, lấp tận cội nguồn của mọi khổ đau trong đời sống”.

Thế nên, hôm nay ngày 2.12.2018 (nhằm ngày 26.10 năm Mậu Tuất), Thầy Thích Pháp Đăng – Trụ trì chùa Huệ Viễn (Thống Nhất – Đồng Nai) đã tổ chức Pháp hội Phóng sanh nhằm giúp cho quý Phật tử xa gần có cơ hội nuôi lớn hạt giống từ tâm, đạt được sự an vui trong cuộc sống hiện tại và mai sau, sen chín phẩm nở hoa nơi cõi Cực Lạc của đức Phật A Mi Đà.

Pháp hội Phóng Sanh đã thành tựu viên mãn trong âm thanh vang vọng của tiếng niệm Phật. Nguyện đem tất cả công đức phóng sanh ngày hôm nay hồi hướng cho bốn ơn, ba cõi, chúng sanh khắp trong pháp giới đều trọn thành Phật đạo.

Trước đó. thứ bảy, 01.12.2018, thầy Thích Pháp Đăng đã đến chùa Quán Thế Âm (TT.Lộc Ninh - Bình Phước) thuyết giảng Phật pháp cho đại chúng nhân khóa tu Niệm Phật một ngày.

Nam mô A Mi Đà Phật!

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^