NIỆM PHẬT MỘT NGÀY THÁNG 10 – CANH TÝ (2020)

Ngày đăng: 22.12.2020 21:56

Người có thể nghe và tin được một câu Nam mô A-di-đà Phật này, người ấy đã nhiều đời nhiều kiếp đến nay tích lũy bao nhiêu nhân duyên căn lành phước đức, mới có thể đời nay gặp nghe và thọ trì pháp môn Tịnh Độ. Vì thế, người hay niệm Phật đều có phước báo lớn. Vậy niệm Phật cần phải như thế nào mới có thể niệm được tốt?.

Không có bí quyết gì cả. Phương pháp duy nhất chính là niệm nhiều danh hiệu Phật. Trong sinh hoạt thường ngày, nuôi dưỡng thành thói quen tốt niệm Phật. Trong thế giới Ta-bà, thói quen xấu của chúng ta rất nhiều, khiến chúng ta rất dễ dàng lười biếng. Do tập khí tốt rất ít nên không dễ dàng tinh tấn niệm Phật liên tục. Đem việc niệm Phật tập thành một thứ thói quen. Đi đứng, nằm ngồi không rời một câu niệm Phật. Lâu lại càng lâu, niệm Phật đến lúc tự mình không niệm, danh hiệu Phật cũng từ bên trong hiện ra, như thế là dễ dàng thành tựu rồi.

Nhằm giúp cho quý Phật tử tinh tấn trong pháp môn Niệm Phật, hôm nay chủ nhật 29/11/2020 (nhằm 15/10 năm Canh Tý), chùa Huệ Viễn đã tổ chức một ngày tu niệm Phật cho các Phật tử gần xa.

 

 

Thời khóa sáng, các Phật tử đọc tụng 48 Đại nguyện của đức Phật A-di-đà, Tam quy - Ngũ giới và niệm danh hiệu Phật.

Tiếp theo thời khóa chiều, đọc tụng kinh A Di Đà, kinh Phước Đức, mọi người cùng bước những bước chân chánh niệm tỉnh thức trong câu Phật hiệu, làm cho bao lo toan phiền muộn do mê lầm đuổi theo vọng tưởng rơi rụng theo âm ba vang vọng của sáu chữ Hồng Danh.

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^