KHÓA TU NIỆM PHẬT ĐẦU NĂM TÂN SỬU 2021

Ngày đăng: 28.02.2021 21:38

Đại sư Ưu Đàm nói: “Thường vì bạn đạo giúp đỡ lẫn nhau, một người thối lui biếng nhác thì chung sức nắm tay dẫn dắt tiến lên. Một người bỏ tu tập theo phàm tục, thì bạn bè lần lượt quan tâm, giúp đỡ..

Tuy không thể truyền bá giáo pháp lợi ích rộng khắp mọi loài, nhưng cũng có thể ôn cũ để biết mới. Đâu chẳng thấy cho người một đồng tiền, mà người còn gọi là nhận ân huệ; giúp người một lời có ích, lẽ nào họ lại không hay biết?”

Thế nên, sáng nay, chủ nhật ngày 28/02/2021 (nhằm ngày 17/1 năm Tân Sửu), chùa Huệ Viễn đã tổ chức khóa tu Niệm Phật Một Ngày đầu năm Tân Sửu nhằm giúp cho quý Phật tử cùng nhau tiến tu tịnh nghiệp, vững bền trong giáo pháp và có được an vui trong giây phút hiện tại, buông xả những phiền não, vọng tưởng, trồng nhân Tịnh độ sẽ được quả Tịnh độ.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

 

 

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^