CHUYẾN CÚNG DƯỜNG CÁC TỰ VIỆN TẠI ĐẠI NINH

Ngày đăng: 20.03.2018 15:12

Cúng dường là nuôi dưỡng khiến Tam Bảo hằng còn ở đời. Tất cả những sự bảo bọc giúp đỡ gìn giữ để Tam Bảo thường còn đều gọi là cúng dường. Tam Bảo là Phật, Pháp và Tăng. Phật đã quá khứ, chỉ còn lại hình tượng. Pháp bắt nguồn từ chữ Phạn đến chữ Hán còn nằm sẵn trong kho tàng nhà chùa. Tăng là những tu sĩ tu theo Phật học chánh pháp..

 

Cúng dường là nuôi dưỡng khiến Tam Bảo hằng còn ở đời. Tất cả những sự bảo bọc giúp đỡ gìn giữ để Tam Bảo thường còn đều gọi là cúng dường. Tam Bảo là Phật, Pháp và Tăng. Phật đã quá khứ, chỉ còn lại hình tượng. Pháp bắt nguồn từ chữ Phạn đến chữ Hán còn nằm sẵn trong kho tàng nhà chùa. Tăng là những tu sĩ tu theo Phật học chánh pháp. Chính những vị này có bổn phận gìn giữ hình tượng Phật còn, phiên dịch giảng giải chánh pháp. Tam Bảo đều quí kính, song hệ trọng nhất là Tăng. Nếu không có Tăng ai gìn giữ chùa chiền, ai giảng dạy chánh pháp? Thế nên, cúng dường Tam Bảo là nói chung, mà hệ trọng là Tăng. Tăng chúng còn là Tam Bảo còn, Tăng chúng mất thì Tam Bảo cũng vắng bóng. Vì thế mọi sự cúng dường đều đặt nặng vào Tăng, với mục đích Tam Bảo tồn tại ở nhân gian.

Chính vì ý nghĩa trên, ngày 18.3.2018 (mùng 1 tháng 2 năm Mậu Tuất), dưới sự hướng dẫn của Thầy Thích Pháp Đăng, quý Thầy và Phật tử chùa Huệ Viễn đã tổ chức chuyến cúng dường Tam Bảo tại các tự viện (chùa Linh Quy Pháp Ấn, Tịnh viện Hương Nghiêm, chùa Bát Nhã, chùa Hương Sen, chùa Dược Sư, chùa Dược Sư 2) thuộc tỉnh Lâm Đồng nhằm gieo trồng hạt giống lành trên mảnh ruộng tâm. Chuyến cúng dường đã diễn ra trong sự trang nghiêm, thanh tịnh và thập phần viên mãn trong sự hoan hỷ của đại chúng.

Duới đây là vài hình ảnh ghi nhận:

 

 

 

 

 

 

 

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^