PHÁP HỘI PHÓNG SINH THÁNG GIÊNG NĂM MẬU TUẤT

Ngày đăng: 12.03.2018 21:24

Từ câu chuyện trên, chúng ta thấy được lợi ích của việc phóng sinh thật không thể nghĩ bàn. Chính vì nắm rõ được điều đó nên ngày 11.3.2018 (24 tháng Giêng năm Mậu Tuất), thầy Thích Pháp Đăng đã hướng dẫn quý Phật tử thực hiện Pháp hội phóng sinh đầu năm, nhằm gieo hạt giống từ bi, thương người, thương vật trên mảnh ruộng tâm như lời chư Phật, chư Tổ đã chỉ dạy. Pháp hội đã khép lại trong niềm hoan hỷ, an lạc của tất cả đại chúng. .

Vào đời Tiền Đường, Thái thú Đồ Cầm Ô một hôm bỗng nhiên mắc bệnh nguy kịch, thầy thuốc lại bốc nhầm thuốc nên tính mệnh cơ hồ sắp tuyệt. Ông bèn tự phát nguyện: “Tôi nguyện lấy việc giúp người, làm lợi cho đời để sám hối, ngoài ra các việc khác tôi không thiết tha gì nữa”.

Thế rồi, một hôm ông nằm mộng thấy đức Quan Âm Đại Sĩ đến nói: “Đời trước ngươi làm quan tại nước Sở, khi gặp việc công tỏ ra quá nghiêm khắc nên làm tổn thương đến đức nhân từ, nhưng vì không có ý riêng tư nên chỉ giảm trừ bổng lộc mà thôi. Hơn nữa, vì thường sát hại sinh linh nên bị quả báo đoản mệnh, cũng may là trong lúc lâm trọng bệnh, ngươi đã phát nguyện kiên cố, mỗi nguyện đều lập chí cứu đời, lợi người, không một mảy may oán hận nên cõi U minh đã dùng phước của ngươi để khấu trừ, nhờ đó mà có lợi cho ngươi. Chỉ có cái âm đức phóng sinh mạng sống mới có thể làm tăng thêm tuổi thọ của chính mình, lại còn tăng thêm lộc vị, ngươi phải thận trọng cố gắng mà tiếp tục thực hiện”.

Sau khi tỉnh giấc, ông bảo người nhà không đựơc sát sinh, lại còn xuất tiền ra mua loài vật phóng sinh, nên ngay mùa Đông năm ấy được thăng chức và có lệnh thuyên chuyển đến làm Thái thú Cửu Giang. Đến mùa Xuân năm thứ hai thì ông hoàn toàn khỏe mạnh. Thái thú cảm niệm sự vĩ đại của Phật pháp nên lấy sự tự lợi, lợi tha làm đại nguyện, dạy người khác phóng sinh, không được sát sinh, ăn chay lạt, đối xử với người cực kỳ khoan hậu, công chính mà không khắt khe. Về sau, ông hưởng được tuổi thọ khá cao, không bệnh mà mất.

Từ câu chuyện trên, chúng ta thấy được lợi ích của việc phóng sinh thật không thể nghĩ bàn. Chính vì nắm rõ được điều đó nên ngày 11.3.2018 (24 tháng Giêng năm Mậu Tuất), thầy Thích Pháp Đăng đã hướng dẫn quý Phật tử thực hiện Pháp hội phóng sinh đầu năm, nhằm gieo hạt giống từ bi, thương người, thương vật trên mảnh ruộng tâm như lời chư Phật, chư Tổ đã chỉ dạy. Pháp hội đã khép lại trong niềm hoan hỷ, an lạc của tất cả đại chúng.

Dưới đây là vài hình ảnh ghi nhận:
 

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^