Ngày 4/8/2018 11:19:38 PM.
Chúng ta trong sinh hoạt hàng ngày không nên làm điều ác, nhớ phải tu nghiệp lành. Việc cực ác chính là ăn thịt và giết hại. Vì thế, muốn dứt điều ác trước hết phải ăn chay. Việc thiện lớn nhất là chuộc mạng phóng sanh...
Ngày 4/1/2018 9:46:51 PM.
Vì lợi ích thiết thực đó, chủ nhật 31/03/2018 (nhằm 16/02 âl), chùa Huệ Viễn đã tổ chức khóa tu niệm Phật một ngày, để mọi người đem Phật vào tâm mình, buông xả phiền não bất an, được an vui trong cuộc sống hiện tại và gặt hái quả Tịnh độ ở tương lai....
Ngày 3/20/2018 3:12:17 PM.
Cúng dường là nuôi dưỡng khiến Tam Bảo hằng còn ở đời. Tất cả những sự bảo bọc giúp đỡ gìn giữ để Tam Bảo thường còn đều gọi là cúng dường. Tam Bảo là Phật, Pháp và Tăng. Phật đã quá khứ, chỉ còn lại hình tượng. Pháp bắt nguồn từ chữ Phạn đến chữ Hán còn nằm sẵn trong kho tàng nhà chùa. Tăng là những tu sĩ tu theo Phật học chánh pháp....
Ngày 3/12/2018 9:24:34 PM.
Từ câu chuyện trên, chúng ta thấy được lợi ích của việc phóng sinh thật không thể nghĩ bàn. Chính vì nắm rõ được điều đó nên ngày 11.3.2018 (24 tháng Giêng năm Mậu Tuất), thầy Thích Pháp Đăng đã hướng dẫn quý Phật tử thực hiện Pháp hội phóng sinh đầu năm, nhằm gieo hạt giống từ bi, thương người, thương vật trên mảnh ruộng tâm như lời chư Phật, chư Tổ đã chỉ dạy. Pháp hội đã khép lại trong niềm hoan hỷ, an lạc của tất cả đại chúng. ...
Ngày 3/5/2018 8:57:03 PM.
Tâm của chúng sinh cũng như dòng nước luôn tuôn chảy, nếu pha những chất dơ bẩn thì nước trở thành vẫn đục, nhơ nhớp. Ngược lại nếu pha vào dòng nước những chất thơm tho thì nước sẽ trở thành thơm mát. Do đó nếu tâm chỉ nghĩ đến những cảnh tượng phiền não khổ đau thì luôn luôn sẽ bị phiền não khuấy đục. Ngược lại niệm Phật một giờ thì có một giờ an lạc, một ngày thì có một ngày an lạc.......
Ngày 2/20/2018 9:16:41 PM.
Trong Bước đầu học Phật nói: “Tam Bảo là cây cầu đưa chúng sanh từ bến mê qua bờ giác, Tam Bảo là con thuyền cứu vớt chúng sanh đang chìm trong bể khổ đưa đến bờ Niết-bàn, Tam Bảo là ngọn đèn sáng soi đường cho chúng sanh khỏi lạc trong rừng tối vô minh. Người phát tâm tán trợ bồi bổ tô đắp cho Tam Bảo thường còn ở thế gian thì công đức biết bao kể xiết. Vì Tam Bảo thường còn ở thế gian, chúng ta phát tâm cúng dường, quả là việc làm tự lợi lợi tha đầy đủ.”...
Ngày 2/17/2018 11:00:07 PM.
“Xuân đến, xuân đi, ngỡ xuân hết Hoa nở, hoa tàn, chỉ là xuân” (Thiền sư Chân Không) Mùa xuân là tặng phẩm của đất trời, bởi khi mùa xuân tới cây cỏ đơm hoa, mọi loài sinh sôi nẩy nở. Và mùa xuân cũng là tặng phẩm của lòng người dành cho chính mình và người xung quanh!...
Ngày 2/5/2018 8:44:33 PM.
“Tại sao đối với chúng sinh phải nói Tam quy y? Bởi vì tất cả chúng sinh đều có hai cái mạng: Một là thân mạng, hai là huệ mạng. Phóng sinh chẳng những cứu lấy thân mạng, mà cũng nên cứu lấy cái huệ mạng của chúng. Nói Tam quy y cho chúng nghe là tạo nhân lành cho chúng, nếu nghe mà nhận được thì đời sau sẽ không phải rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nếu được thân người thì có thể phát tâm Bồ-đề, tin sâu Phật pháp, sẽ có khả năng thành Phật. Đây tức là cứu cái huệ mạng của chúng.”...
Ngày 1/28/2018 8:38:45 PM.
Pháp sư Viên Anh nói: “Người đời phần nhiều không tin pháp môn niệm Phật, nói một câu niệm Phật thì tác dụng chỗ nào? Không biết một câu A-mi-đà Phật có thần lực không thể nghĩ bàn, trị được hết thảy tâm bệnh phiền não. Như thuốc A-già-đà có thể chữa tất cả bệnh. Thuốc thế gian mà còn có công dụng thù thắng, một loại thuốc trừ được muôn bệnh, huống chi là danh hiệu Phật vạn đức,...
Ngày 1/9/2018 9:28:12 PM.
Hòa thượng Thích Thanh Từ có dạy: “Không sát sanh : Nghĩa là không được giết hại mạng sống con người. Chúng ta tự quý sinh mạng của mình, vô lý lại sát hại sinh mạng của kẻ khác. Trên lẽ công bằng nhân đạo không cho phép chúng ta làm việc ấy. Nếu làm, chúng ta đã trái lẽ công bằng, thiếu lòng nhân đạo, đâu còn xứng đáng là đệ tử Phật........
Ngày 1/5/2018 6:18:22 PM.
Hòa thượng Thích Thanh Từ có nói: “Lâu nay đa số người Việt Nam cho rằng: Đạo Phật là dành riêng cho các bậc già nua tuổi tác, nhờ câu kinh tiếng kệ an ủi những ngày tàn; hoặc kẻ bị tình đời đen bạc hay người đã mấy phen vấp ngã trên bước công danh quay về nương tựa cửa thiền, nhờ giọt nước cành dương rưới dịu đôi phần sầu hận;...
Ngày 12/25/2017 8:03:16 PM.
Theo kinh Đại A Di Đà, về thời đức Phật Thế Tự Tại Vương ra đời có một vị quốc vương tên Kiều Thi Ca. Vua Kiều Thi Ca nghe Phật thuyết pháp liền bỏ ngôi vua xuất gia làm vị tỳ kheo hiệu là Pháp Tạng, một hôm Ngài đảnh lễ Phật quỳ xuống chấp tay cầu Phật chứng minh và phát 48 lời nguyện. Do nguyện lực ấy sau này thành Phật hiệu A Di Đà....
^