Ngày 12/16/2017 5:55:35 PM.
Sáng ngày 8.12.2017, đoàn xe chúng tôi đến Tịnh xá Ngọc Kim, nơi đây, sau cơn bão đã sập đổ hoàn toàn, chỉ còn trơ trọi tôn tượng của Đức Phật và Bồ Tát an định giữa gió mưa bão tố; bên cạnh đó, người dân nơi đây cũng đã phải gồng mình vượt qua giông tố, mưa hòa nước mắt, không sao tránh khỏi sự đau xót, nghẹn ngào. ...
Ngày 6/16/2017 6:46:55 PM.
...
Ngày 6/11/2017 6:13:31 PM.
...
Ngày 3/15/2017 8:59:13 AM.
Quán Thế Âm (Tiếng Phạn: अवलोकितेश्वर nghĩa là "Đấng quán chiếu âm thanh của thế gian") là một vị Bồ-tát hiện thân lòng từ bi của tất cả chư Phật....
Ngày 3/13/2017 10:34:51 PM.
Như vậy, tôi nghe một lúc đức Phật ở thành Vương Xá, trong núi Kỳ Xà Quật, cùng chúng đại Tỳ kheo một vạn hai ngàn người câu hội. Các Ngài này đều là bực đại Thanh văn mà mọi người quen biết....
Ngày 3/13/2017 10:30:08 PM.
Ta nghe như vầy: Một thuở nọ Ðức Phật ở nơi vườn Kỳ Thọ, cấp Cô Ðộc nước Xá-Vệ, cùng với một nghìn hai trăm năm mươi vị đại Tỳ kheo câu hội: đều là bậc đại A La Hán mọi người đều quen biết, như là: Trưởng lão Xá-Lợi-Phất, Ðại Mục-Kiền-Liên, Ðại Ca-Diếp, Ma-Ha Ca-Chiên-Diên, Ma-Ha Câu-Hy-La, Ly-Bà-Ða, Châu-Lợi-Bàn-Ðà-Già, Nan-Ðà, A-Nan-Ðà, La-Hầu-La, Kiều-Phạm-Ba-Ðề, Tân Ðầu-Lư-Phả-La-Ðọa, Ca-Lưu-Ðà-Di, Ma-Ha Kiếp Tân Na, Bạc-Câu-La, A-Nâu-Lầu-Ðà, những vị đại đệ tử như thế....
Ngày 3/6/2017 11:41:49 PM.
Bộ phim điện ảnh Phật giáo về cuộc đời và đạo nghiệp của Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh do Hãng phim Sen Việt và chùa Vạn Đức phối hợp sản xuất....
^