BỊ PHỎNG 2 - Đại sư LIên Trì

Ngày đăng: 17.03.2017 18:30

Xét ra chỉ trong khoảnh khắc mà thôi, nhưng đã có quan hệ tới sự sống chết rồi! Mạng người trong hơi thở há chẳng đúng thế sao? .

 Đức Phật nói rằng, mạng sống con người chỉ trong hơi thở. Hằng ngày, tôi vẫn thường nêu câu này để nhắc nhở động viên đại chúng, nhưng thật ra bản thân lại chưa từng trải qua. Đến khi tôi bị phỏng, lúc mới vào tắm thì thân thể yên ổn, tâm hồn thảnh thơi, dương dương tự đắc, lát sau bị sảy chân vào trong nồi nước sôi, suýt nữa thì chết. May mà được sống, đó là nhờ Long Thiên cứu giúp.

Xét ra chỉ trong khoảnh khắc mà thôi, nhưng đã có quan hệ tới sự sống chết rồi! Mạng người trong hơi thở há chẳng đúng thế sao? Thế mới biết, chư tăng thường tha thiết đem lời Phật dạy để khuyên răn người khác, nhưng để khuyên răn mình có khi lại lơ là. Đó là cái tệ chung.

Tôi do đây rất hổ thẹn, rất lo sợ, ra sức tự chấn chỉnh mình.

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^