Kính Mời Quý Phật Tử Tham Dự LỄ TẮM PHẬT Tại Chùa Huệ Viễn - Đồng Nai, lúc 8 giờ ngày 24/05/2015 (nhằm 07/04/Ất Mùi). Nam-mô A-mi-đà Phật!

Kính mừng quý Phật tử ghé thăm trang nhà chùa Huệ Viễn -- Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường. NAM-MÔ A-MI-ĐÀ PHẬT

Bài hát “Phóng sanh” – Sen Việt

.: BBT Website :.

Comments are closed.