Hôm nay, ngày 13.8.2017 (nhằm ngày 22.6 nhuần năm Đinh Dậu), Thầy Thích Pháp Đăng – Trụ trì chùa Huệ Viễn (huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) đã tổ chức Pháp hội phóng sanh nhằm giúp cho quý Phật tử thực hành việc thiện, tăng trưởng đạo tâm, nuôi dưỡng hạt giống từ bi, thương người, thương vật.
Như vậy, đạo Phật và dân gian đều có khái niệm Tam tai nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Tam tai trong đạo Phật là tuệ giác của Đức Phật thấy rõ sự vận hành của vũ trụ, nhân sinh theo quy luật Thành, Trụ, Hoại, Không. Không ai có thể thoát được Tam tai trừ khi chứng và trú từ cõi Tứ thiền trở lên hay siêu xuất khỏi tam giới.
...Niệm Phật thì rất dễ nhưng khởi được tín tâm mới là chuyện khó Miệng niệm mà tâm không niệm, niệm như vậy chỉ là vô ích Miệng niệm Di Đà mà tâm thì luôn tán loạn Thì niệm có khan cổ vỡ họng cũng chỉ uổng công thôi....
^