Kính mời quý Phật tử tham dự Lễ Tắm Phật - lúc 8h ngày 22/05/2016 (nhằm 16/04/Bính Thân), tại chùa Huệ Viễn. Nam-mô A-mi-đà Phật!

Kính mừng quý Phật tử ghé thăm trang nhà chùa Huệ Viễn -- Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường. NAM-MÔ A-MI-ĐÀ PHẬT

Bài hát “Phóng sanh” – Sen Việt

.: BBT Website :.

Comments are closed.