Thực hiện Thông bạch số 37/2017/TB/HĐTS, ngày 03-3-2017 về việc hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2561; Thông báo số 147/TB/BTS-PGT ngày 03/4/2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai hướng dẫn các Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2561 – DL. 2017;
GN-Hễ có sát sinh là tạo ác nghiệp và rơi vào tà mạng. Vì thế, khi chưa đổi nghề được thì hãy cố gắng tránh xa việc sát sinh. Khi đủ duyên để đổi nghề thì mạnh dạn thay đổi. Vì bất cứ nghề gì mà phạm vào tà mạng thì bị tổn phước nên cơ nghiệp chẳng lâu dài, tạo nghiệp sát càng nhiều thì quả báo càng nặng thêm.
Người xuất gia nhất định phải có một nền tảng tu hành cho vững vàng. Nền tảng vững vàng là gì? Tức là nghiêm thủ giới luật. Người xuất gia phải cần học thuộc lòng Tứ phần luật tức là luật Sa-di, luật Tỳ-kheo, luật Tỳ-kheo-ni, kinh Phạm Võng, v.v... rồi nghiên cứu tường tận, thì mới đủ tư cách làm người xuất gia.
^